Informace o ZO Šternberk - Lhota

    Základní organizace Šternberk-Lhota patřící do Českého svazu chovatelů sídlí ve Šternberku na ulici Lhotská, kde využívá krásný chovatelský areál s menšími krytými halami a zděnou klubovnou. Ta je celoročně poskytována dle potřeby k pronájmům (zájemci nás mohou kontaktovat pro více informací). V areálu ZO každoročně pořádáme tradiční výstavu drobného zvířectva, která se těší přízni nejen "Šternberáků", ale i rodin projíždějících Šternberkem směrem na Opavu nebo Olomouc. ZO má kolem 20 členů, kteří se zabývají chovem drobného zvířectva a věnují se vystavování svých odchovů. Neuvěřitelných 45 let (až do roku 2013) byl předsedou organizace př. Josef Říha, jehož zásluhou je organizace stále činná a atmosféra při výstavách a schůzích je pro každého člena hezkou vzpomínkou. Od roku 2013 vykonával funkci předsedy Bohumil Chmela, který odstoupil v roce 2014 ze zdravotních důvodů. Funkci převzala Ing. Zuzana Tesařová.

Základní organizace (ZO) Šternberk byla založena v roce 1946.

Zabývá se sdružováním chovatelů drobného zvířectva - králíci, drůbež, holubi, exoti...

Historie ZO

Základní organizace Šternberk byla založeno v roce 1946 v odbornostech - králíci, holuby, drůbež. Prvním předsedou se stal př. Břenek. V 60. letech se začal zájem o členství zvyšovat až na ke 45 evidovaných členům. Předsedou se stává př. Josef Černý a po něm př. Karel Růžička. V roce 1969 se stal předsedou př. Josef Říha (tuto funkci zastával úctihodných 45 let až do roku 2013). V 70. letech dochází k největšímu rozvoji organizace - budován výstavnch klecí a šternberského výstaviště za pomoci městského národnho výboru. Organizace se rozšiřuje o odbornosti  - exoti, akvaristika a kynologie a již eviduje přes 120 členů, z toho 40 akvaristů, pro které je vybudována speciální místnost a vyčištěn a oplocen rybník, dále je vybudováno cvičiště pro kynologickou odbornost a koše pro poštovn holuby. Obornosti akvaristé a kynologové v 90. letech ukončili působení v ZO, později odchází i odbornost poštovních holubů. Počet členů se tak v organizaci snížil na necelých 40 a postupně se snižoval. Koncem 90. let pořádala ZO Šternberk-Lhota 2x Hanáckou výstavu (byly pořádány každoročně od roku 1996 až 2003 střídavě okresy olomouckého kraje - Přerov, Prostějov, Olomouc a Kroměříž, na tyto výstavy navázala výstava Moravy a Slezka pořádaná od roku 2004 na přerovském výstavišti až do současnosti). V roce 2000 pořádala ZO Celostátní výstavu mladých králíků, jedna z posledních výrazně obeslaných a navštívených celostátních výstav králíků. Vystaveno bylo 4500 ks králíků a návštěvnost byla taktéž téměř 4500 lidí. Na výstavu se králíci hromadně dopravovali vlakem a nákladními vozy AVIA. Po roce 2000 se počet členů pohyboval a stále pohybuje kolem 20, z toho vždy cca 4 mladí chovatelé.

Naši členové

Miloš ADAMEC, Oldřich BLÁHA, Stanislav DOKOUPIL, Marie DŘÍMALKOVÁ, Valerie HANÁKOVÁ, Bohumil CHMELA, Břetislav KRÁČMAR, Daniel KLEJŠMÍD, Mgr. Lucie KROPÁČKOVÁ, Karel KROUTIL, Jakub MIČA, Kristýna OBŠILOVÁ, Eliška OBŠILOVÁ, Josef ŘÍHA, Jindřich SOVA, František ŠEVČÍK, Karel TEICHMANN, Ing. Zuzana TESAŘOVÁ, Vladimír VÁCLAVÍK, Karel VACHTL, Miroslav VLÁČIL.

aktualizace provedena 12/2014